Angkor, Ormandaki Tapınaklar

Tayland sınırma yakın olan Angkor, sürekli olarak komşularının tehdidi altında yaşıyordu. Khmer krallarının daha güneyde, Phnom Penh'te yeni bir başkent kurmalarının nedeni anlaşılıyor.

Angkor, Ormandaki Tapınaklar

Sekiz yüzyıldan daha kısa bir zaman önce, bugünkü Kamboçya'nın göbeğini geniş bir yol şebekesi, bentler, saraylar ve tapınaklar kaplıyordu: Brahman Hindistan'ın debdebe ve ihtişamını Çinhindi yarımadasına getirmiş olan zengin ve güçlü Khmer imparatorluğunun başkenti orada yükseliyordu. Ama, savaşçı komşuları, Thailer ve Vietnamlılar, bu imparatorluğun temellerini hiç durmadan oydular. Yavaş yavaş, orman, terkedilmiş şehri gür bir bitki örtüsü altında bırakarak, haklarını geri aldı; maymunlarla yılanlar da, tanrıların uyumakta olduğu tapınakları ele geçirdiler.


Bu binaların sıra sütunları, heykellerle süslü girişleri ve uzunca çatılı beş tapınak kulesi, anıtlar bütününü çevreleyen göle yansırlar.


Boğucu ve esrarengiz orman,Angkor binalarını kuşatır.