Persler

Pers ülkesi ismini, Persis eyaletinden almıştır. genellikle Pers ülkesi olarak, bugünkü İran ve Afganistan'ın kapladığı alan, coğrafi anlamıyla İran platosu anlaşılır.

Akameniş kralı I. Dârâ ve ardıllarının idari başkenti olan Susa'daki II.Artakserkses'in sarayını süsleyen bu cilalı tuğla kabartmanda bir kraliyet muhafızı temsil edilmektedir. II. Artakserkses'in hükümdarlığı iç isyanlar ve krizlerle dolu geçmiştir. Bunlardan en önemlisi Genç Cyrus'un tahtı ele geçirmek için başlattığı ancak başarısız olan denemedir. Bu isyanda Cyrus'un Yunan sitelerinden topladığı paralı askerler de önemli rol oynamıştır. (Xenophones, Onbinlerin Dönüşü)

Bu Akameniş yapımı heykel(M.Ö. 5. yüzyıl), aslan biçiminde bir küp taşımakta olan bir Med'i göstermektedir.