Savaş Ustaları Asurlular

Asur ülkesi, Dicle ırmağının yukarı kesiminde, bugünkü Irak'ın kuzeyinde kurulmuştu. Zamanla sınırlarını genişletip bütün Ortadoğu'ya yayıldı.

Asur saraylarının giriş kapılarını yüzü insan,gövdesi boğa biçiminde kanatlı canavarlar korurdu.

Bu ülkenin bütün Ortadoğu'yu titreten kralları, Ninova'yı görkemli bir başkent haline getirdiler. Yer yer onarılmış olan Ninova surlarının ardında bugün yıkıntılardan başka korunacak bir şey kalmamıştır.

Savaş Ustaları Asurlular

Savaşçı bir ulus olan Asurlular, yüzyıllar boyunca bütün Ortadoğu'yu egemenlikleri altında tuttular. Bu imparatorluğu kuran Sargon, Sanherib ve Asurbanipal gibi kralların adlarıyla Asur ve Ninova gibi başkentlerini, kutsal kitaplar sayesinde çok eskiden beri tanıyoruz. Avcılıkta son derece usta, savaş meydanlarında ise çok acımasız olan Asurlular, Ermenistan'dan İran körfezine ve Mısır'a dek uzanan bütün toprakları imparatorluklarına kattılar. Nihayet İsa'dan önce VI. yüzyılda Medlerle Babilliler kuvvetlerini birleştirip Ninova'yı ele geçirdiler ve kenti yakıp yıktılar. Böylece, çevresine korku saçan Asur imparatorluğu ektiğini biçiyordu.