Keltlerin Destanı

Bundan üç bin yıl önce, bugünkü Bavyera'nın güneyindeki ormanlara yerleşen Keltler, akın akın dalgalar halinde, tüm Avrupa'yı istilâ ettiler. Bazı efsane ve rivayetler onları bize, uzun bir kılıç taşıyan, gür kızıl saçlı ve sarkık bıyıklı, zalim savaşçılar olarak tanıtıyor. Aslında, en ünlüleri Galyalılar olan Keltlerin hepsi bu tanıma uymuyordu. Bu insanlar, savaşçı olmasına savaşçıydılar; ama, ticaretin inceliklerini de çok iyi biliyorlardı. Kuzey ülkeleriyle Akdeniz arasında malların değiş tokuşu, çoğu zaman onların aracılığıyle yapılabiliyordu.

Solda: Vix oppidum'u (tahkimli sığınak) Manş ile Akdeniz arasında ulaşımı sağlayan Seine-Rhone nehir yolunu kontrol altında bulunduruyordu. Burada Keltler, imtiyazlı bîr mevkiye sahiptiler. 

Kediyi andıran ve pençelerinde kesik başlar tutan bu masal hayvanı, M.Ö, 1. yüzyıla ait Galya sanatının tipik örneğidir.