Mayaların Esrarı

Mayalar, Kolomb öncesine ait en parlak uygarlıklardan birini Guatemala ve Güney Meksika ormanlarıyle Yucatan yaylalarında yarattılar. 

Mayaların Esrarı


Başkanları tüyler takmış, kırmızı gömlekli Maya rahipleri (üstte), tutsakları kurban etmeğe hazırlanıyorlar. Bu olağanüstü resimler otuz yıl kadar önce, Bonanpak şehrinde bulundu. İspanyol vakanüvîslerine göre, kurbanların kalpleri çıkarıldıktan sonra, cesetleri piramitlerin merdivenlerinden aşağıya atılıyordu.

Mayaların Esrarı

Maya muamması, bugün hâlâ bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Bu halk, imparatorluğunu bakir bir ormanda nasıl kurabilmişti? Nasıl, ama nasıl, bu yakıcı ve rutubetli ortamda, bir salgın gibi yayılan, doymak bilmez bitki örtüsünü geri püskürterek, piramitler, tapınaklar, saraylar yapmayı başarmıştı? Ve sonra, bilmediğimiz bir nedenle, tapınakları ve evleri bırakıp Yucatan'a sığındı. Belki de bu bölge, işlenmesi daha kolay topraklar sunuyordu. On iki yüzyıl önce, bu uygarlık serpilip gelişirken, Avrupa, Büyük Akınlar'la sarsılmaktaydı.