Hintlilerden Önce Hindistan

Sadece Hindistan adı, Doğu'nun bütün hayallerini kafamızda canlandırmaya yeter. Gözlerimizin önüne hemen, sayısız heykellerle dolu o ulu tapınaklar, kaplanların kol gezdiği, korkunç gözlüklü yılanların cirit attığı sık ormanlar gelir. Bundan dört bin yıl önce, yani şimdiki Hindistan ve Pakistan'ı yaratan uygarlıklar ortaya çıkmazdan evvel, nereden geldikleri tam olarak bilinemeyen birtakım insanlar, İndus kıyılarında, güzelliğiyle büyüleyici kentler kurdular. Onlar, eşya ve hayvan resimlerinden (ideogramlardan) oluşan ve hâlâ çözülmeyi bekleyen bir yazı da icad etmişlerdi.

Sağda: İndus medeniyeti, İndus vadisinde ve bu nehrin bugünkü Pakistan'daki kolları üzerinde serpilip gelişti. Daha sonra doğuya, Hindistan'a doğru yayıldı.


Mohenco-Daro'nun arkeologlar tarafından yapılmış temsilî resmini harabelerin bir fotoğrafıyla (yukarıda) karşılaştırmak oldukça ilgi çekici.

Ortadaki kutsal havuza bir merdivenle giriliyordu.